| Grøn Guide | Hjemlån | Foldere | Nyhedsbreve | Grønne råd | Spørgehjørnet | Lej høns | Kontakt | Links |
Grøn Guide
Forening/styregruppe
Nyheder
Aktiviteter
Fotos

Nyhedsbrev
Tilmeld vores nyhedsbreve

Din email:

Antal tilmeldte
85

Event Kalender
August 2016
S M T O T F L
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Tips & idéer
Hvis du reparerer et løbende toilet, sparer du mellem 100 og 500 kubikmeter vand om året. Det svarer til ca. 3.000-16.000 kr. 63% af vores samlede vandforbrug går på hygiejne og toiletskyl.

Grøn Guide Gentofte

Om Grøn Guide
En grøn guide er en lokal miljøvejleder. Overordnet set arbejder en grøn guide for en bæredygtig udvikling, dvs. en udvikling der sikrer at jordens ressourcer bevares for fremtidige generationer - både kvalitativt og kvantitativt. Grønne guider arbejder som frie agenter på tværs af kommuner, foreninger og borgere. Gentofte Kommune har haft en Grøn Guide siden år 2000.

news: lisbeth.jpgKontakt til Grøn Guide Gentofte:


Lisbeth Boye Jensen
39 98 37 26
60 66 97 99
Gentofte Rådhus
Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
libj@gentofte.dk
www.gg-gentofte.dk


Kultur & Festdagene i Gentofte går i gang 9. Juni og fortsætter frem til 12. Juni. Grøn Guide er med i Øregårdsparken lørdag den 11. Juni kl. 11-15 med standen Kompost med krible-krable garanti og søndag den 12. Juni er der tur i Nymosen med fokus på områdets vilde planter. Turen starter kl. 16:30 ved indgangen til Nymosen overfor Vangede Kirke og slutter ca. 17:30. Husk gummistøvler. Turen arrangeres i samarbejde med Åke Sandö.
Foto fra Grøn Guides stand i Øregårdsparken 2015.

Frøbytte på Ordrup Bibliotek

Kom og vær med når frøbiblioteket  åbner- lørdag den 9. april kl.  11-13. 

Medbring dine egne frø og kom hjem med nye frø til dit eget kålbed, krydderurtebed eller grøftekantshave. 

Læs mere på Gentofte Bibliotekernes hjemmeside:

https://genbib.dk/arrangementer/andet/aabning-af-froebiblioteket


Årsrapport for 2015
Grøn Guides Årsrapport for 2015 blev behandlet på styregruppemødet den 10. februar. Den kan læses her på hjemmesiden under menupunktet Årsrapport 2015. Under menupunktet Årsrapport 2014 ligger årsrapporter fra 2010-2014.


Skriv dig på ventelisten til at leje høns
Måske går du og overvejer at starte et hønsehold hjemme i haven,  men er usikker på hvad det kræver af dig og din familie. Som Gentofte borger har du siden 2014 haft  mulighed for at leje et hønsehold i 4 uger og dermed få nogle erfaringer med det at holde høns,  inden du tager den endelige beslutning. Langt de fleste bliver rigtig glade for hønsene og flere vælger at fortsætte med egne høns efter lejeperioden. En enkelt  er gennem de lejede høns kommet til den konklusion at hønsehold ikke er sagen.

Send en mail til
libj@gentofte.dk, hvis du vil afprøve hønsehold i en 4 ugers lejeperiode. Du er velkommen til at kontakte Grøn Guide om yderligere oplysninger om tilbuddet på mail eller mobil på 60669799.


Platformen hjælper med at flytte hønsene rundt mellem lejerne


 

I folderen nedenfor kan du læse om Grøn Guide Gentoftes øvrige tilbud  til borgere, daginstitutioner og skoler:
http://www.gg-gentofte.dk/infusions/file_uploads/files/GroenGuideGentofte.pdf


Som forbruger står man dagligt overfor en række valg, der har betydning for miljøet. Et kerneområde for Grøn Guide er at formidle viden og udbrede kendskabet til de bedste valg set fra et miljømæssigt synspunkt. Formidlingen sker gennem foredrag, oplæg og indlæg i forskellige medier samt gennem individuel rådgivning.

Grøn Guide arbejder sideløbende med  projekter og aktiviteter, der skal føre til forbedringer i miljøet. Typisk udvikles projekter og aktiviteter i et bredt samarbejde for eksempel mellem grupper af frivillige, grønne foreninger, ansatte i kommunale forvaltninger eller samarbejdspartnere fra den grønne guides netværk. En bred lokal samarbejdsflade sikrer en større forankring af projektet.
Grøn Guide er aktiv deltager i Gentofte Kulturdage, GentofteNatten og andre årligt tilbagevendende arrangementer.

Eksempler på samarbejdsprojekter:
  • Affaldsindsamlingsdagen og Ren By kampagnen, samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune
  • Gentofte Kommunes tværgående agendasamarbejde
  • Naturformidling  i samarbejde med Gentofte Børnevenner
Grøn Guide Gentofte arbejder med projekter og aktiviteter der kan støtte visionen bag projektet :

Visionen er en bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer er afpasset det økologiske råderum og hvor løsninger på natur-, miljø- og klimaproblemer er udviklet i fællesskab og på baggrund af øget viden og handlekraft .

Download folder med Klimaråd til daginstitutioner