| Grøn Guide | Hjemlån | Foldere | Nyhedsbreve | Grønne råd | Spørgehjørnet | Lej høns | Kontakt | Links |
Grøn Guide
Forening/styregruppe
Nyheder
Aktiviteter
Fotos

Nyhedsbrev
Tilmeld vores nyhedsbreve

Din email:

Antal tilmeldte
102

Event Kalender
Juni 2017
S M T O T F L
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tips & idéer
Hvis du bruger genopladelige batterier i stedet for engangsbatterier — er du med til at reducere et årligt forbrug på 470.000 kilo zink, 375.000 kilo jern, 375.000 kilo mangan og 6.700 kilo kobber.

Grøn Guide Gentofte

Om Grøn Guide
En grøn guide er en lokal miljøvejleder. Overordnet set arbejder en grøn guide for en bæredygtig udvikling, dvs. en udvikling der sikrer at jordens ressourcer bevares for fremtidige generationer - både kvalitativt og kvantitativt. Grønne guider arbejder som frie agenter på tværs af kommuner, foreninger og borgere. Gentofte Kommune har haft en Grøn Guide siden år 2000.

news: lisbeth.jpgKontakt til Grøn Guide Gentofte:


Lisbeth Boye Jensen
39 98 37 26
60 66 97 99
Gentofte Rådhus
Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
libj@gentofte.dk
www.gg-gentofte.dk


Aktuelt

 

 
Bioblitz ved Gentofte Sø/Brobæk Mose
 Kom og vær med, når vi arrangerer en bioblitz ved Gentofte Sø og Brobæk Mose onsdag den 7. juni og torsdag den 8. juni. En bioblitz giver et øjebliksbillede af artsrigdommen. Som deltager hjælper du med at indsamle og bestemme de arter, der findes i området. Du kan få hjælp til bestemmelsen af de eksperter, der deltager på dagen. Med din deltagelse er du med til at tegne et mere nøjagtigt billede af områdets artsrigdom. Bioblitzen løber over 24 timer, med en pause torsdag fra 00:00 - 08:00, men du kan komme og være med når det passer ind i dit program. Der gives en introduktion til bioblitzen onsdag kl. 20:00 og torsdag kl. kl. 10, 12, 14, 16 og 18.


Arrangører: DOF Gentofte, DN Gentofte , Grøn Guide Gentofte.

Ons. d. 7. juni kl. 20-24 og tor. d. 8. juni 2017, kl. 8:00 -20:00 (Fri entré)
 Nordenden af Gentofte Sø, Brogårdsvej v/ Ermelundsvej, Gentofte

Skov-gøgeurt mellem gærdesnerle og tagrør foto Kirse OvergårdSelvforsyning og 
rewilding  - hånd i hånd

Et kursus for dig der vil mere med din have.

I år tilbyder Grøn Guide Gentofte et havekursus. På kurset lærer du at dyrke egne økologiske grøntsager og samtidig indrette haven mere naturnært. Formål at give deltagerne et grundlæggende kendskab til økologisk havedrift, at skabe en platform for gensidig inspiration og vidensdeling samt styrke lokalt netværk af haveinteresserede. Hver kursusgang vil være sammensat af teori og aktiviteter


Tid: onsdag den 19. april, onsdag den. 3. majonsdag den 23. august samt onsdag den 20. sept.

Alle dage i tidsrummet 16:30 -18:30


Sted: Salen hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71


Pris: 400 kr for hele forløbet


Tilmelding senest torsdag den 6. april til : Grøn Guide Gentofte på libj@gentofte.dk 

Husk at oplyse navn, adresse, telefon og mailadresse ved tilmelding. Indbetaling af kursusgebyret til foreningen Grøn Guide Gentofte reg. nr. 2191  konto nr. 62 64 370 351 senest 6. April.

 

Der er plads til 40 deltagere på kurset

 

 

Om underviserne: 

Karen Stevnbak Andersen er økologisk haveformidler og har mere end 10 års erfaring med undervisning i skolehaver, blandt andet i Københavns Skolehaver og Haver til Maver på Krogerup. Karen er uddannet biolog og naturvejleder med fokus på jordbundsøkologi og samspillet mellem planter og dyr.

Jakob Müller har fast base i naturværkstedet Ordrup Hus. Jakob er uddannet biolog og naturvejleder med 10 års erfaring med Naturformidling i Gentofte Kommune.

Lisbeth Boye Jensen Grøn Guide i Gentofte siden 2009, uddannet biolog og grøn guide. Kursusarrangør og underviser.


Program

1. Opstart af en økologisk køkkenhave (ved Karen og Lisbeth)

På den første kursusgang vil du få en introduktion til grundprincipperne i økologisk jordbrug og få vejledning i at planlægge en nyttehave. Karen vil komme ind på jord og jordbehandling, plantevalg, sædskifte, gode naboplantergrøngødning, kompost, nyttedyr og skadedyrDu vil høre om de udfordringer, der ligger i at få dine planter godt fra start og få forslag til indretning af en nem køkkenhave med 2- 3 bede. Vi vil præsentere et udvalg af frø fra Gentofte Frøbibliotek og arbejdermed at forkultivere frø i potter, som vi selv fremstillerEvt. sambestilling af udplantningsplanter fra det økologiske gartneri Grennessminde i Høje Taastrup.


2. Haven i vækstsæsonen (ved Karen og Lisbeth)

Hør om hvordan du hjælper dine økologiske nytteplanter gennem vækstsæsonen. Karen fortæller om økologisk ukrudtsbekæmpelse, økologisk bekæmpelse af skadedyr, havens kredsløb, kompost og vegetabilsk gødning.  Udplantningsplanter fordeles, kompostorm udleveres, vi fremstiller vegetabilsk gødning af brændenælder.


3. Naturen ind i haven (ved Jakob Müller)

En af de store trusler for mange dyrearter er mangel på plads og tab af levesteder. Som haveejer kan du invitere den vilde natur ind i din have og på den måde give en håndsrækning til den trængte natur. Udover at du gør en indsats for den truede natur vil dine nytteplanter, bær og frugtbuske også drage fordel af, at din have rummer levesteder for f.eks. vilde bier, der er vigtige bestøvere. På denne kursus dag vil Jakob fortælle hvordan du kan indrette haven mere naturnært gennem vand i haven, plantevalg, stendiger, og stenbunker, kvashegn med mere.   Som del af oplægget vil Jakob medbringe modeller af redekasser til fugle, insekter og pindsvin og fortælle hvordan du kan gøre dem attraktive for dyrene. 


4. Høst og opbevaring af grønsager, vinterklargøring af bede (ved Karen og Lisbeth)

Nogle grønsager kan holde sig friske langt hen på vinteren. Det kræver man ved, hvordan de bedst opbevares. Karen fortæller om høst og opbevaring af grønsager og frugt, herunder konservering af grøntsager ved syltning og fermentering. Derudover fortæller hun om vinterklargøring af bede med henblik på at holde hus med næringsstofferne til næste sæson, og hun vil komme ind på vinterdække og hvilke efterafgrøder der egner sig bedst under forskellige forhold. Vi presser most af medbragte æbler, derudover erfaringsudveksling, frødeling, plantebytte samt planlægning af kommende netværksaktiviteter.

 
Mere om Grøn Guide
Som forbruger står man dagligt overfor en række valg, der har betydning for miljøet. Et kerneområde for Grøn Guide er at formidle viden og udbrede kendskabet til de bedste valg set fra et miljømæssigt synspunkt.
Grøn Guide arbejder sideløbende med  projekter og aktiviteter, der skal føre til forbedringer i miljøet. Typisk udvikles projekter og aktiviteter i et bredt samarbejde for eksempel mellem grupper af frivillige, grønne foreninger, ansatte i kommunale forvaltninger eller samarbejdspartnere fra den grønne guides netværk. En bred lokal samarbejdsflade sikrer en større forankring af projektet.
Grøn Guide er aktiv deltager i Gentofte Kulturdage, GentofteNatten og andre årligt tilbagevendende arrangementer.

Eksempler på samarbejdsprojekter:

  • Affaldsindsamlingsdagen og Ren By kampagnen, samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune
  • Gentofte Kommunes tværgående agendasamarbejde
  • Naturformidling  i samarbejde med Gentofte Børnevenner
Grøn Guide Gentofte arbejder med projekter og aktiviteter der kan støtte visionen bag projektet :

Visionen er en bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer er afpasset det økologiske råderum og hvor løsninger på natur-, miljø- og klimaproblemer er udviklet i fællesskab og på baggrund af øget viden og handlekraft .

Download Grøn Guides folder her:
http://www.gg-gentofte.dk/infusions/file_uploads/files/GroenGuideGentofte.pdf

Download folder med Klimaråd til daginstitutioner