| Grøn Guide | Hjemlån | Foldere | Nyhedsbreve | Grønne råd | Spørgehjørnet | Lej høns | Kontakt | Links |
Grøn Guide
Forening/styregruppe
Nyheder
Aktiviteter
Fotos

Nyhedsbrev
Tilmeld vores nyhedsbreve

Din email:

Antal tilmeldte
90

Event Kalender
Januar 2017
S M T O T F L
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tips & idéer
Når du køber miljømærkede, genopladelige batterier, mindsker du mængden af affald og skåner miljøet for skadelige tungmetaller.

Grøn Guide Gentofte

Om Grøn Guide
En grøn guide er en lokal miljøvejleder. Overordnet set arbejder en grøn guide for en bæredygtig udvikling, dvs. en udvikling der sikrer at jordens ressourcer bevares for fremtidige generationer - både kvalitativt og kvantitativt. Grønne guider arbejder som frie agenter på tværs af kommuner, foreninger og borgere. Gentofte Kommune har haft en Grøn Guide siden år 2000.

news: lisbeth.jpgKontakt til Grøn Guide Gentofte:


Lisbeth Boye Jensen
39 98 37 26
60 66 97 99
Gentofte Rådhus
Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
libj@gentofte.dk
www.gg-gentofte.dkAktuelt januar 2017
Lån et sparometer
Er jeres  elregning steget? Den teknologiske udvikling går i retning af at de elforbrugende apparater bliver mere energivenlige. Den forventede besparelse på elregningen  udebliver imidlertid ofte,  fordi udviklingen samtidig  går i retning af  at vi får flere elforbrugende apparater ind i boligen. Det samlede forbrug til de mange apparater ophæver besparelsen gennem energiforbedinger på det enkelte apparat.  En anden årsag til et højt elforbrug kan være  ældre elapparater hvis energiforbrug ligger højt -  er apparatet blevet defekt kan elforbruget ydermere være øget.  Endelig kan årsagen ligge i  apparaternes  indbyggede stand by forbrug. Så længe der ikke er slukket helt ned på hovedkontakten vil der blive trukket strøm til stand-by funktionen.  10-15 procent af en families samlede energiforbrug går til stand by. Vil du dykke mere ned i årsagerne til at  jeres elforbrug ligger højt,  kan I måle apparaternes energiforbrug ved hjælp af et sparometer . Sparometret kan lånes gennem Grøn Guide Gentofte.


Mere om Grøn Guide
Som forbruger står man dagligt overfor en række valg, der har betydning for miljøet. Et kerneområde for Grøn Guide er at formidle viden og udbrede kendskabet til de bedste valg set fra et miljømæssigt synspunkt.
Grøn Guide arbejder sideløbende med  projekter og aktiviteter, der skal føre til forbedringer i miljøet. Typisk udvikles projekter og aktiviteter i et bredt samarbejde for eksempel mellem grupper af frivillige, grønne foreninger, ansatte i kommunale forvaltninger eller samarbejdspartnere fra den grønne guides netværk. En bred lokal samarbejdsflade sikrer en større forankring af projektet.
Grøn Guide er aktiv deltager i Gentofte Kulturdage, GentofteNatten og andre årligt tilbagevendende arrangementer.

Eksempler på samarbejdsprojekter:
  • Affaldsindsamlingsdagen og Ren By kampagnen, samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune
  • Gentofte Kommunes tværgående agendasamarbejde
  • Naturformidling  i samarbejde med Gentofte Børnevenner
Grøn Guide Gentofte arbejder med projekter og aktiviteter der kan støtte visionen bag projektet :

Visionen er en bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer er afpasset det økologiske råderum og hvor løsninger på natur-, miljø- og klimaproblemer er udviklet i fællesskab og på baggrund af øget viden og handlekraft .

Download Grøn Guides folder her:
http://www.gg-gentofte.dk/infusions/file_uploads/files/GroenGuideGentofte.pdf

Download folder med Klimaråd til daginstitutioner