| Grøn Guide | Hjemlån | Foldere | Nyhedsbreve | Grønne råd | Spørgehjørnet | Lej høns | Kontakt | Links |
Grøn Guide
Forening/styregruppe
Nyheder
Aktiviteter
Fotos

Nyhedsbrev
Tilmeld vores nyhedsbreve

Din email:

Antal tilmeldte
103

Event Kalender
August 2017
S M T O T F L
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tips & idéer
Miljømærkede produkter tager også hensyn til din sundhed, da der er en række ingredienser, f.eks. allergifremkaldende stoffer, som produkterne ikke må indeholde.

Grøn Guide Gentofte

Om Grøn Guide
En grøn guide er en lokal miljøvejleder. Overordnet set arbejder en grøn guide for en bæredygtig udvikling, dvs. en udvikling der sikrer at jordens ressourcer bevares for fremtidige generationer - både kvalitativt og kvantitativt. Grønne guider arbejder som frie agenter på tværs af kommuner, foreninger og borgere. Gentofte Kommune har haft en Grøn Guide siden år 2000.

news: lisbeth.jpgKontakt til Grøn Guide Gentofte:


Lisbeth Boye Jensen
39 98 37 26
60 66 97 99
Gentofte Rådhus
Natur og Miljø
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund
libj@gentofte.dk
www.gg-gentofte.dk


Vilde planter og vild mad
Dette kursus er for dig, der er ”vild med de vilde” og gerne vil bruge flere vilde planter i din madlavning. Kurset giver dig inspiration til at komme i gang og du får en grundig vejledning i hvilke vilde planter, der egner sig til formålet.  Kurset arrangeres i et samarbejde mellem DN Gentofte og Grøn Guide Gentofte. Underviser er biolog og naturvejleder Karen Stevnbak Andersen.
Kurset omfatter to ture, der finder sted følgende datoer:
Tirsdag den 5. september kl. 17-19
Denne kursusgang omfatter en tur i Ermelunden , muligvis med en afstikker i Hundesømosen. På denne kursusgang vil vi undersøge, hvad september byder på af spiselige urter og frugter. Vi slutter af med at tilberede nogle lette smagsprøver af vild mad under åbne himmel.
Mødested: Ermelundsværket ,  Soløsevej 71, 2820 Gentofte. 
Tirsdag den 19. september kl. 17-19
Den anden kursusgang finder sted i Anne Møller-Andersens have.  Vi medbringer hver især lidt vilde urter fra egen have, og ser på hvad der kan indgå i den fælles madlavning. 
Mødested: Skovrankevej 2B, 2820 Gentofte
Tilmelding senest mandag den 28. august til:  karenstevnbak@gmail.com

 

Bioblitz

Fra arrangørerne skal der hermed lyde en varm tak til alle, der bidrog til gennemførelsen af bioblitzen ved Gentofte Sø den 7.-8. juni kl. 20-20:  
Aksel Jørgensen, Anni Jill Visbak, Bedrettin Yazar, Birthe Rasmussen, Carl Chr. Tofte, David Agerbaek Jeppesen, Dennis Matthew Winslow, Ida Lindquist, Ingrid Sørensen, Jacob Riewe Henriksen, Jakob Müller, Jens Søgaard Hansen, Karen Oxenbøll, Karen Stevnbak Andersen, Kirsten Tind, Lars Andersen, Lars Thomas, Louise Tang Eriksen, Magnus Jensen Hauch, Mogens Holmen, Niels Brandrup, Ole Bidstrup, Peter Kyvsgaard, Peter Sunesen, Philippe Provencal, Poul Evald Hansen, Sofie Eggert Hjort, Steffen Levring, Sven Helbig, Thomas Læssøe, Tove Aller, Troells Melgaard, Ulrik Søchting samt skoleklasser fra Munkegårdsskolen og Vidarskolen.
På trods af tiltagende blæst og silende regn onsdag aften, hvilket bl.a. betød en aflysning af den planlagte lyslokning af nataktive insekter, fik vi gennemført bioblitzen med kun knapt fire timers pause (kl. 23:35-03:20).
Ved medvirken af især mange artseksperter og skoleklasser m.fl. blev der registreret et stort antal arter, heraf mange nye for lokaliteten, for slet ikke at nævne tre svampearter, som er helt nye for Danmark!
Fintællingen af arterne samt endelig bestemmelse af de sværeste af dem er endnu ikke afsluttet, men en foreløbig opgørelse giver følgende antal fundne arter:
Alger og bakterier: 5 – heriblandt den smukke og særprægede grønalge vandnet
Svampe mm. (i videste forstand): 103 – heriblandt altså tre nye arter for Danmark!
Laver: 39 – heraf 14 nye for lokaliteten
Mosser: 25 - bl.a. den underjordiske art bleg elvermos, der mangler bladgrønt
Karplanter: 233 – heraf 4 nye arter for lokaliteten
Hvirvelløse dyr: 359 – et væld af sommerfugle, guldsmede, tæger, cikader, bænkebidere, tusindben, bladlus, biller, fluer, igler, snegle, muslinger, edderkopper og mange andre
Fisk: 2 – bl.a. en død skalle (vores fiskeekspert meldte desværre afbud)
Padder: 3 – bl.a. en lille vandsalamander på stien langs søen
Fugle: 54 – bl.a. rørhøg og rovterne
Pattedyr: 6 – heraf 5 arter af flagermus
I alt: 829
Alle deltagere samt øvrige interesserede, der beder om det, vil få tilsendt den endelige artsliste. Pga. undertegnede lokalitets-arts-koordinators bortrejse 16-26/6 og 15/7-8/8 vil listen dog muligvis først foreligge efter sommerferien.
Nogle stemningsfotos fra bioblitzens første timer onsdag aften er vedhæftet (foto: Ulrik Reeh); fotos fra bioblitzen modtages i øvrigt meget gerne på nedenstående mailadresse!
Mange hilsner fra
Lisbeth Boye Jensen (Grøn Guide Gentofte), Ulrik Reeh (DN Gentofte) og Thomas Vikstrøm (DOF Gentofte), thomas.vikstroem@dof.dk

 Selvforsyning og 
rewilding  - hånd i hånd

Et kursus for dig der vil mere med din have.

I år tilbyder Grøn Guide Gentofte et havekursus. På kurset lærer du at dyrke egne økologiske grøntsager og samtidig indrette haven mere naturnært. Formål at give deltagerne et grundlæggende kendskab til økologisk havedrift, at skabe en platform for gensidig inspiration og vidensdeling samt styrke lokalt netværk af haveinteresserede. Hver kursusgang vil være sammensat af teori og aktiviteter


Tid: onsdag den 19. april, onsdag den. 3. majonsdag den 23. august samt onsdag den 20. sept.

Alle dage i tidsrummet 16:30 -18:30


Sted: Salen hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71


Pris: 400 kr for hele forløbet


Tilmelding senest torsdag den 6. april til : Grøn Guide Gentofte på libj@gentofte.dk 

Husk at oplyse navn, adresse, telefon og mailadresse ved tilmelding. Indbetaling af kursusgebyret til foreningen Grøn Guide Gentofte reg. nr. 2191  konto nr. 62 64 370 351 senest 6. April.

 

Der er plads til 40 deltagere på kurset

 

 

Om underviserne: 

Karen Stevnbak Andersen er økologisk haveformidler og har mere end 10 års erfaring med undervisning i skolehaver, blandt andet i Københavns Skolehaver og Haver til Maver på Krogerup. Karen er uddannet biolog og naturvejleder med fokus på jordbundsøkologi og samspillet mellem planter og dyr.

Jakob Müller har fast base i naturværkstedet Ordrup Hus. Jakob er uddannet biolog og naturvejleder med 10 års erfaring med Naturformidling i Gentofte Kommune.

Lisbeth Boye Jensen Grøn Guide i Gentofte siden 2009, uddannet biolog og grøn guide. Kursusarrangør og underviser.


Program

1. Opstart af en økologisk køkkenhave (ved Karen og Lisbeth)

På den første kursusgang vil du få en introduktion til grundprincipperne i økologisk jordbrug og få vejledning i at planlægge en nyttehave. Karen vil komme ind på jord og jordbehandling, plantevalg, sædskifte, gode naboplantergrøngødning, kompost, nyttedyr og skadedyrDu vil høre om de udfordringer, der ligger i at få dine planter godt fra start og få forslag til indretning af en nem køkkenhave med 2- 3 bede. Vi vil præsentere et udvalg af frø fra Gentofte Frøbibliotek og arbejdermed at forkultivere frø i potter, som vi selv fremstillerEvt. sambestilling af udplantningsplanter fra det økologiske gartneri Grennessminde i Høje Taastrup.


2. Haven i vækstsæsonen (ved Karen og Lisbeth)

Hør om hvordan du hjælper dine økologiske nytteplanter gennem vækstsæsonen. Karen fortæller om økologisk ukrudtsbekæmpelse, økologisk bekæmpelse af skadedyr, havens kredsløb, kompost og vegetabilsk gødning.  Udplantningsplanter fordeles, kompostorm udleveres, vi fremstiller vegetabilsk gødning af brændenælder.


3. Naturen ind i haven (ved Jakob Müller)

En af de store trusler for mange dyrearter er mangel på plads og tab af levesteder. Som haveejer kan du invitere den vilde natur ind i din have og på den måde give en håndsrækning til den trængte natur. Udover at du gør en indsats for den truede natur vil dine nytteplanter, bær og frugtbuske også drage fordel af, at din have rummer levesteder for f.eks. vilde bier, der er vigtige bestøvere. På denne kursus dag vil Jakob fortælle hvordan du kan indrette haven mere naturnært gennem vand i haven, plantevalg, stendiger, og stenbunker, kvashegn med mere.   Som del af oplægget vil Jakob medbringe modeller af redekasser til fugle, insekter og pindsvin og fortælle hvordan du kan gøre dem attraktive for dyrene. 


4. Høst og opbevaring af grønsager, vinterklargøring af bede (ved Karen og Lisbeth)

Nogle grønsager kan holde sig friske langt hen på vinteren. Det kræver man ved, hvordan de bedst opbevares. Karen fortæller om høst og opbevaring af grønsager og frugt, herunder konservering af grøntsager ved syltning og fermentering. Derudover fortæller hun om vinterklargøring af bede med henblik på at holde hus med næringsstofferne til næste sæson, og hun vil komme ind på vinterdække og hvilke efterafgrøder der egner sig bedst under forskellige forhold. Vi presser most af medbragte æbler, derudover erfaringsudveksling, frødeling, plantebytte samt planlægning af kommende netværksaktiviteter.

 
Mere om Grøn Guide
Som forbruger står man dagligt overfor en række valg, der har betydning for miljøet. Et kerneområde for Grøn Guide er at formidle viden og udbrede kendskabet til de bedste valg set fra et miljømæssigt synspunkt.
Grøn Guide arbejder sideløbende med  projekter og aktiviteter, der skal føre til forbedringer i miljøet. Typisk udvikles projekter og aktiviteter i et bredt samarbejde for eksempel mellem grupper af frivillige, grønne foreninger, ansatte i kommunale forvaltninger eller samarbejdspartnere fra den grønne guides netværk. En bred lokal samarbejdsflade sikrer en større forankring af projektet.
Grøn Guide er aktiv deltager i Gentofte Kulturdage, GentofteNatten og andre årligt tilbagevendende arrangementer.

Eksempler på samarbejdsprojekter:

  • Affaldsindsamlingsdagen og Ren By kampagnen, samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Gentofte Kommune
  • Gentofte Kommunes tværgående agendasamarbejde
  • Naturformidling  i samarbejde med Gentofte Børnevenner
Grøn Guide Gentofte arbejder med projekter og aktiviteter der kan støtte visionen bag projektet :

Visionen er en bæredygtig kommune, hvor borgernes trivsel og sundhed er styrket gennem daglig kontakt med en varieret og mangfoldig natur, hvor forbruget af ressourcer er afpasset det økologiske råderum og hvor løsninger på natur-, miljø- og klimaproblemer er udviklet i fællesskab og på baggrund af øget viden og handlekraft .

Download Grøn Guides folder her:
http://www.gg-gentofte.dk/infusions/file_uploads/files/GroenGuideGentofte.pdf

Download folder med Klimaråd til daginstitutioner