| Grøn Guide | Hjemlån | Foldere | Nyhedsbreve | Grønne råd | Spørgehjørnet | Lej høns | Kontakt | Links |
Grøn Guide


news: lisbeth.jpg

Den Grønne Guide i Gentofte er din lokale miljørådgiver, der kan vejlede om grøn adfærd i måden at leve, bo, bruge og forbruge på.

Den Grønne Guides opgave er at hjælpe borgere og kommune med at skabe en bæredygtig udvikling i lokalområdet.

Guiden arbejder med projekter, kampagner, information og undervisning, der har relation til både lokale forhold i Gentofte og forhold i omegns- kommunerne.

Den Grønne Guide er et gratis tilbud for alle i Gentofte Kommune.


Nyhedsbrev
Tilmeld vores nyhedsbreve

Din email:

Antal tilmeldte
107

Event Kalender
Oktober 2017
S M T O T F L
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tips & idéer
Miljømærkede produkter tager også hensyn til din sundhed, da der er en række ingredienser, f.eks. allergifremkaldende stoffer, som produkterne ikke må indeholde.

Lej en hønsefræser

Lej høns med hus og gård

Gennem Grøn Guide Gentofte kan du leje en hønsefræser med to høns, æglægningsfoder, halm, strøelse og kalktilskud. Grøn Guide har to hønsefræsere til udlejning. Lejeperioden er fire uger.  Tilbuddet er rettet mod borgere i Gentofte med have eller adgang til et grønt areal, hvor hønsefræseren må placeres. For at komme i betragtning skal haven være  i samme niveau som vej og fortov- der må med andre ord ikke være trapper op til haven.  Derudover skal indgangsvejen til haven være minimum 110 cm bred. Send en mail til libj@gentofte.dk hvis du vil på ventelisten.

Levering og afhentning
Dato for levering og afhentning af hønsefræseren aftales forud. Høns og hus bliver leveret af et gartnerteam  fra Platformen/Park & Vej  mellem 8:00 og 10:00  på den aftalte dato. Hønsefræseren måler 265 cm i længden, 107  cm i bredden og 137 cm i højden. Inden modtagelsen har I fundet en egnet placering til hønsefræseren samt en adgangsrute fra nærmeste parkeringsplads og frem til det sted, hvor hønsefræseren skal stå. Hønsefræseren vil blive afhentet af gartnerteamet i tidsrummet 8:00 og 10:00 på den aftalte dato. Det er bedst hvis du selv er til stede ved modtagelse og afhentning. Huset klargøres af jer ved at lægge et lag strøelse på gulvet samt ved at fore reden med halm. Drikketrug hænges op i loftet i en passende højde eller sættes på en flise i gården. Inden hønsefræseren afhentes rengøres hønsehus og spande og andre løsdele placeres ved hønsefræseren.
  
Daglig pasning
Hønsene skal lukkes ud af hønsehuset  og ud i den tilhørende gård om morgenen og ind om eftermiddagen. De skal have friskt vand dagligt.  Hønsene  skal have adgang til æglægningsfoder i foderautomaten (inde i hønsehuset). Hønsene har behov for 100-120 g æglægningsfoder pr. dag. De spiser kun den mængde de har brug for. Der suppleres med østersskaller. Æglægningsfoder udgør kun en del af hønsenes kost. Hønsene supplerer selv med græs, frø, orme, larver og insekter.  Derudover er madrester fra dit køkken, især de grønne , en vigtig del af hønsenes kost.  Det kan være rester af rodfrugter, æbler, kål og andet grøntaffald. Høns bryder sig ikke om citrusfrugter og de må ikke få fordærvet mad. Få evt. børnene til at hjælpe med at plukke friskt grønt græs, mælkebøtter, fuglegræs og andet. Udnyt at hønsefræseren er mobil og flyt den med mellemrum rundt i haven. Derved får hønsene mulighed for at finde nye fødeemner.

Skadedyr og sikkerhed
Mulige skadedyr er rotter, mus og ræve. Gør hønsefræseren uinteressant for rotter og mus ved at
• undgå madrester i hønsegården og omkring hønsefræseren
• opbevar æglægningsfoderet i lukket beholder- gerne indendørs .
Ser du en rotte, skal det straks anmeldes til firmaet KILTIN A/S via Gentofte  Kommunes rotteweb
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Have-og-nabo/Skadedyr eller du kan kontakte Gentofte Kommune direkte. For at undgå at hønsene bliver angrebet af ræve, skal de ved solnedgang lukkes ind i huset. Husk at sænke klappen ind til huset.

Lejen
Lejen er på  800 kr. for fire ugers leje. Lejebeløbet overføres til Foreningen Grøn Guide Gentofte:
Reg. Nr. 2191 kontonr: 6264 370 351
 

Mere læsestof:
• Økohøns – selvforsyning til husbehov af Jens Juhl og Sølva Falgren
• Artikel i Bolius.dk  :
http://www.bolius.dk/hoens-i-haven-15101/
• På Gentofte Kommunes hjemmeside finder du regulativ for hønsehold:
http://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Milj%C3%B8


Checkliste til hønsefræser

Hønsefræseren består af :
• Mobilt hønsehus med gård
• 2 høns
• Halm
• Æglægningsfoder
• Østersskaller
• Drikkevandsautomat
• Fodertrug

Inden hønsene kommer
• Find en egnet placering til hønsefræseren
• Find en passage fra nærmeste parkeringsplads til det sted, hvor fræseren skal placeres
• Find en egnet opbevaringsplads til æglægningsfoder (leveres i spand), halm og tilskud. Opbevares gerne langt væk fra hønsefræseren
• Afsæt nogle timer til modtagelse og klargøring af buret, så I kommer godt fra start.

Daglige gøremål
• Luk  hønsene ud om morgenen
• Giv hønsene friskt vand
• Check foderautomaten og suppler op med nyt æglægningsfoder efter behov
• Check reden for æg
• Luk hønsene ind i huset ved solnedgang. Husk at lade klappen gå ned 
• Fjern uhumskheder fra rede og gulv
 

Ugentlige gøremål
• Rengøring af hønsehuset – fjern strøelsen og læg et nyt lag på. Læg evt. nyt halm i reden.

Afsked med hønsene
Rengør hus , foderskål med mere så det er rent til næste lejer. Spande placeres ved buret så de kommer med retur.